Portfolio > 2023

Hermit (Candlelit Glasshouse)
Hermit (Candlelit Glasshouse)
Oil and ink on panel
21 x 15 cm
2024

Hermit (Candlelit Glasshouse)
Oil and ink on panel
21 x 15 cm